ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ ΤΗΣ Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023»

Παρακαλούνται οι προσληφθέντες αναπληρωτές/ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ΕΣΠΑ της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2023»

   Να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις 23/11/2022 (σύμφωνα με την Α.Π. 142140/Δ2/16-11-2022 Εγκύκλιο Έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολ. έτος 2022-2023) στα σχολεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί (με πρώτο το σχολείο ΣΚΑΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ και έπειτα τα σχολεία ΣΚΑΕ ΔΙΑΘΕΣΗΣ, εάν υπάρχουν). Όσον αφορά την ώρα προσέλευσης τους στα σχολεία ΣΚΑΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ, θα πρέπει να έρθουν πρώτα σε συνεννόηση με τους διευθυντές των αντίστοιχων σχολείων ΣΚΑΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ και ΔΙΑΘΕΣΗΣ. Τα τηλέφωνα των σχολείων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσ/νίκης.

   Επισυνάπτεται ο πίνακας των τοποθετήσεων των αναπληρωτών-ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΣΠΑ 2022-2023.

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

2310 503733-4-5-6-7

Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο αρχείο