ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

“ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ 5184935”

Παρακαλούνται οι διευθυντές όλων των σχολικών μονάδων, που οι τοποθετημένοι αναπληρωτές, θα κάνουν Πράξη Ανάληψης να προβούν

στις ακόλουθες ενέργειες κατά χρονολογική σειρά :

  • Να γίνει Πράξη Ανάληψης στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, στο βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων, ακολουθώντας το υπόδειγμα Πράξης από 23/11/2022.
  • Να συμπληρώσουν και να αναρτήσουν στην πλατφόρμα του ΕΣΠΑ Invoices, τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5.1 ΕΣΠΑ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ:

Στο συνημμένο αρχείο που αποστέλλεται στους διευθυντές σχολείων, εκτός από το υπόδειγμα της Πράξης Ανάληψης, περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα αρχεία :

  • Πρότυπο πράξης ανάληψης (Παρακαλούμε για την πιστή αντιγραφή των κατά περίπτωση στοιχείων)
  • Υπόδειγμα Βεβαίωσης Πράξης INVOICES
  • Πίνακας τοποθετήσεων αναπληρωτών Ενισχυτικής

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310 503733-4-5-6-7

Παρακαλούμε να δείτε τα συνημμένα αρχεία