Οι Πίνακες κατάταξης βρίσκονται στα συννημένα και επίσης μπορούν να αναζητηθούν στους παρακάτω συνδέσμους:

http://e-aitisi.sch.gr/eniaiosd_2015/20160222/index.html

και 

http://e-aitisi.sch.gr/eniaiosd_zero_2015/20160222/index.html

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία