ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Α) ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5/07/2017 ΑΠΟ ΤΟΝ 4Ο ΟΡΟΦΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ

Β) ΕΣΠΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΣΠΑ,  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6/07/2017 ΑΠΟ ΤΟΝ 4Ο ΟΡΟΦΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ