ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ 11/09/2017 ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ, ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ