Α. ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΕΙΑ/ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΩΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ 28/11/18 (ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ)

Β. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ Η’ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ.  ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 27/11/18

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο