Ανακοινώνονται οι πίνακες των υποψηφίων διδασκόντων ενισχυτικής διδασκαλίας σύμφωνα με την κατάταξή τους στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών.

Οι επιλεγέντες οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνσή μας τη Δευτέρα 10/12/2018 μέχρι τις 09.00 π.μ. με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία