ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΑΡΤΑΡΙΔΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ

Τμήμα Αναπληρωτών-Ωρομισθίων

ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης

     ΤΗλ: 2310503738-34-33-37

            Fax: 2310503736

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο