ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΣΜΕΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΔΕ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ 02, ΠΕ 03 ΚΑΙ ΠΕ04 ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 28-30/01/2020 ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 31/01/20 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΕΣ 11.00-14.00 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

2310503733-7