ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΛΑΔΟΙ ΒΘΜΙΑΣ ΠΔΕ

Παρακαλούνται οι διευθυντές όλων των σχολείων, στα οποία θα κάνουν Πράξη Ανάληψης οι προσωρινά τοποθετημένοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Γ΄ ΦΑΣΗΣ, να ακολουθήσουν

τα εξής βήματα κατά χρονολογική σειρά :

  • Πρώτον : Να μας ενημερώσουν ΑΜΕΣΑ τηλεφωνικά για την εμφάνιση των αναπληρωτών στα τηλέφωνα 2310 503734-7-5-3, ώστε να προχωρήσουμε στην αναγγελία πρόσληψης τους στον ΟΑΕΔ. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στα σχολεία προσωρινής τοποθέτησης τους ανάλογα με το πρόγραμμα τους. Αν έχουν τοποθετηθεί σε περισσότερα από ένα σχολεία, την πρώτη ημέρα που δικαιούνται πηγαίνουν στο σχολείο με τις περισσότερες ώρες και τις αμέσως επόμενες ημέρες στα υπόλοιπα σχολεία με τις λιγότερες ώρες
  • Δεύτερον : Να κάνουν Πράξη Ανάληψης στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, στο βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου, ακολουθώντας το υπόδειγμα Πράξης που θα τους αποστείλουμε, ανάλογα με το πρόγραμμα με το οποίο προσλήφθηκε ο κάθε αναπληρωτής, που τοποθετήθηκε στα σχολεία τους

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΔΕ : 9/10/2020 & 12/10/2020

 

  • Τρίτον : Μετά, να συγκεντρώσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά των αναπληρωτών και να τα καταθέσουν στο Γραφείο Αναπληρωτών (Σαπφούς 44, 4ος όροφος), από 13/10/2020 ΩΣ 15/10/2020. Στο φάκελο του υποψηφίου θα πρέπει να συμπεριληφθεί φωτοαντίγραφο της Πράξης Ανάληψης του αναπληρωτή εκπαιδευτικού.
  • Τέταρτον : Να συμπληρώσουν και να αναρτήσουν στην πλατφόρμα του ΕΣΠΑ Invoices, τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο ανήκει ο/η κάθε αναπληρωτής/τρια, κάνοντας χρήση του ανάλογου υποδείγματος (ΠΔΕ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ :

Α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το φάκελο των αναπληρωτών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας.

Β) Στα συνημμένα αρχεία που θα αποσταλούν στους διευθυντές σχολείων, εκτός από τα υποδείγματα των Πράξεων Ανάληψης, περιλαμβάνονται και τα εξής αρχεία :

  • Οδηγός υλοποίησης
  • Αποφάσεις προσλήψεων, ανά πρόγραμμα :
  • Excel με τα ονόματα των προσληφθέντων αναπληρωτών της περιοχής Δ.Ε. Α΄ Θεσσαλονίκης
  • Πρότυπα πράξεων ανάληψης (Παρακαλούμε για την πιστή αντιγραφή των κατά περίπτωση στοιχείων)
  • Υπόδειγμα Βεβαίωσης Πράξης INVOICES