Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 685

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΔΕ & ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΜΕΝΗΣ ΚΛΑΔΟΙ ΒΘΜΙΑΣ ΠΔΕ

(COVID-19)

Παρακαλούνται οι διευθυντές όλων των σχολείων, στα οποία θα κάνουν Πράξη Ανάληψης οι προσωρινά τοποθετημένοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, να ακολουθήσουν

τα εξής βήματα κατά χρονολογική σειρά :

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ :

Α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το φάκελο των αναπληρωτών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας.

Β) Στα συνημμένα αρχεία που θα αποσταλούν στους διευθυντές σχολείων, εκτός από τα υποδείγματα των Πράξεων Ανάληψης, περιλαμβάνονται και τα εξής αρχεία :