Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας κλάδου ΠΕ86 να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης βάσει των κενών που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση κάνοντας χρήση του παρακάτω συνδέσμου 
https://srv-dide-a.thess.sch.gr/aitisi

Το σύστημα θα είναι ανοιχτό έως την Παρασκευή 13-11-2020 και ώρα 14:30

Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο αρχείο