ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΔΕ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ86

Οριστική τοποθέτηση-διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες, στο πλαίσιο του Έργου : «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α΄ 111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», Σχολικό Έτος 2020-2021.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδου ΠΕ86 τα ονόματα των οποίων αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησης τους, την ΤΕΤΑΡΤΗ 18/11/2020 για να αναλάβουν υπηρεσία.

Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο αρχείο

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΕ86.xlsx)ΠΕ86.xlsx10 kB