Τοποθέτηση αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες, στο πλαίσιο του Έργου : «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας  και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», με κωδικό ΟΠΣ: 5070727, σχολικό έτος 2020-2021, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, 2014-2020».

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 τα ονόματα των οποίων αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησης τους, τη Δευτέρα 07/12/2020  και την Τρίτη 08/12/2020 για να αναλάβουν υπηρεσία. Oι ΕΕΠ που είναι τοποθετημένοι στο ίδιο σχολείο δύο ημέρες, οφείλουν να παρουσιαστούν πρώτα σ’ αυτό και μετά στα υπόλοιπα.

Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο αρχείο