Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ - BRAILLE και ΕΕΠ - ΕΒΠ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης βάσει των κενών που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση κάνοντας χρήση του παρακάτω συνδέσμου 
https://srv-dide-a.thess.sch.gr/aitisi

Δίδεται παράταση υποβολής αιτήσεων - δηλώσεων για οριστική τοποθέτηση των αναπληρωτών ΕΑΕ μέχρι την Τρίτη 15-12-2020 και ώρα 11:45.

Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο αρχείο