ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΑΕ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ, ΜΝΑΕ, ΚΑΙ ΤΥ ΖΕΠ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 05/01/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 06.00 Μ.Μ.