Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 3051

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας,Παράλληλης Στήριξης, ΕΑΕ, ΜΝΑΕ, ΤΥ-ΖΕΠ, που προσλήφθησαν στη ΔΔΕ Ανατ.
Θεσσαλονίκης, να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά τα οποία επισυνάπτονται, το αργότερο έως την Πέμπτη 7-1-2021 και ώρα 10.00πμ

https://srv-dide-a.thess.sch.gr/aitisi

Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο αρχείο

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Κενά.xlsx)Κενά.xlsx16 kB