Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 1730

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που η τοποθέτησή τους τροποποιήθηκε θα παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα που τοποθετούνται μετά τη λήξη του 1ου τετραμήνου 20-01-2021.

Εξαιρούνται οι αναπληρωτές τρίμηνης σύμβασης οι οποίοι θα αναλάβουν υπηρεσία τη Δευτέρα 11-1-2021, αφού διεκπεραιώσουν όλες τις εκκρεμότητες στις σχολικές μονάδες που ήταν τοποθετημένοι.

Παρακαλούμε να δείτε τα συνημμένα αρχεία