ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 08-02-2021

 

Παρακαλούνται οι διευθυντές όλων των σχολείων, στα οποία θα κάνουν Πράξη Ανάληψης οι τοποθετημένοι αναπληρωτές των προγραμμάτων ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΣΠΑ  να ακολουθήσουν

τα εξής βήματα κατά χρονολογική σειρά :

 1. Πρώτον : Να μας ενημερώσουν ΑΜΕΣΑ τηλεφωνικά για την εμφάνιση των αναπληρωτών στα τηλέφωνα 2310 503733-4-5-7 ώστε να προχωρήσουμε στην αναγγελία πρόσληψης τους στον ΟΑΕΔ. Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν πρώτα στα σχολεία που έχουν τις περισσότερες ώρες.
 2. Δεύτερον : Να κάνουν Πράξη Ανάληψης στους αναπληρωτές στο βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου, ακολουθώντας το υπόδειγμα Πράξης που θα τους αποστείλουμε.
 • ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΣΠΑ : 09-02-2021 ΚΑΙ 10-02-2021
 • ΕΞΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΣΠΑ : 09-02-2021 ΚΑΙ 10-02-2021
 1. Τρίτον : Μετά, να συγκεντρώσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά των αναπληρωτών, ΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΚ ΤΟΥΣ,  και να τα καταθέσουν στο Γραφείο Αναπληρωτών (Σαπφούς 44, 4ος όροφος), από τις 11/02/2021 έως τις 12/02/21. Στο φάκελο του υποψηφίου θα πρέπει να συμπεριληφθεί φωτοαντίγραφο της Πράξης Ανάληψης του.
 1. Τέταρτον : Να συμπληρώσουν και να αναρτήσουν στην πλατφόρμα του ΕΣΠΑ Invoices, τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5.2 ΕΣΠΑ).

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ :

Α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το φάκελο των αναπληρωτών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας.

Β) Στα συνημμένα αρχεία που θα αποσταλούν στους διευθυντές σχολείων, εκτός από τα υποδείγματα των Πράξεων Ανάληψης, περιλαμβάνονται και τα εξής αρχεία :

 • Οδηγός υλοποίησης
 • Απόφαση προσλήψης-τοποθέτησης:
 • Excel με τα ονόματα των προσληφθέντων αναπληρωτών της περιοχής Δ.Ε. Α΄ Θεσσαλονίκης
 • Πρότυπα πράξεων ανάληψης (Παρακαλούμε για την πιστή αντιγραφή των κατά περίπτωση στοιχείων)
 • Υπόδειγμα Βεβαίωσης Πράξης INVOICES

 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

2310 503733-4-5-7

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΝΤΕΣ.zip)ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΝΤΕΣ.zip4263 kB