Καλούνται οι αναπληρωτές των προγραμμάτων Γενικής Παιδείας-ΠΔΕ και Ειδικής Αγωγής-ΠΔΕ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης βάσει των κενών που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση κάνοντας χρήση του παρακάτω συνδέσμου 
https://srv-dide-a.thess.sch.gr/aitisi

Υποβολή αιτήσεων - δηλώσεων για τοποθέτηση μέχρι την Παρασκευή 12-2-2021 και ώρα 10.00πμ.

Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο αρχείο

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Κενά_11-2-2021.docx)Κενά_11-2-2021.docx19 kB