ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΔΕ ΚΛΑΔΟΙ ΒΘΜΙΑΣ & ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΔΕ ΚΛΑΔΟΙ ΒΘΜΙΑΣ

12-02-2021

   

Παρακαλούνται οι προσληφθέντες αναπληρωτές των προγραμμάτων Γενικής Παιδείας – ΠΔΕ και Εξατομικευμένης ΠΔΕ που προσλήφθηκαν από το ΥΠΑΙΘ στις  09-02-21,  να ακολουθήσουν τα εξής βήματα

με χρονολογική σειρά :

Πρώτον Οι αναπληρωτές που βρίσκονται στις αποφάσεις τοποθετήσεων, να συγκεντρώσουν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και να συμπληρώσουν τα επισυναπτόμενα έγγραφα –Αιτήσεις, ΥΔ, κλπ (βρίσκονται αναρτημένα σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας).

Δεύτερον : Να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία, το αργότερο ως τις 10:00 π.μ., εντός δύο εργάσιμων ημερών (Δευτέρα 15/02/2021 ή/και  Τρίτη 16/02/2021), από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησης τους σε σχολική μονάδα (12/02/2021), σύμφωνα με την απόφαση της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Ανατολικής Θες/νίκης, προσκομίζοντας το ΣΥΝΟΛΟ των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε δύο χάρτινους φακέλους (ένας για το Τμήμα των Αναπληρωτών και ένας για το Τμήμα Μισθοδοσίας). Σε περίπτωση που έχουν τοποθετηθεί σε περισσότερα από ένα σχολεία, παρουσιάζονται πρώτα σ’ αυτό που έχουν τις περισσότερες ώρες και τις αμέσως επόμενες μέρες οφείλουν να παρουσιαστούν και να κάνουν πράξη ανάληψης και στα υπόλοιπα σχολεία.

 

Γραφείο Αναπληρωτών-Ωρομισθίων

ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Τηλ: 2310503733-34-35-37