ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ  ΝΕΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΔΕ (COVID-19)

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΔΕ & ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΜΕΝΗΣ ΚΛΑΔΟΙ Β/ΘΜΙΑΣ

Παρακαλούνται οι διευθυντές όλων των σχολείων, στα οποία θα κάνουν Πράξη Ανάληψης οι προσωρινά τοποθετημένοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, να ακολουθήσουν

τα εξής βήματα κατά χρονολογική σειρά :

 1. Πρώτον : Να μας ενημερώσουν ΑΜΕΣΑ τηλεφωνικά για την εμφάνιση των αναπληρωτών στα τηλέφωνα 2310 503734-7-5, ώστε να προχωρήσουμε στην αναγγελία πρόσληψης τους στον ΟΑΕΔ. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στα σχολεία προσωρινής τοποθέτησης τους, ανάλογα με το πρόγραμμα τους,
 2. Δεύτερον : Να κάνουν Πράξη Ανάληψης στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, στο βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου, ακολουθώντας το υπόδειγμα Πράξης που θα τους αποστείλουμε, ανάλογα με το πρόγραμμα με το οποίο προσλήφθηκε ο κάθε αναπληρωτής, που τοποθετήθηκε στα σχολεία τους
 • ΠΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ : 15/02/2021 & 16/02/2021
 • ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΔΕ ΚΛΑΔΟΙ ΒΘΜΙΑΣ : : 15/02/2021 & 16/02/2021
 1. Τρίτον : Να συγκεντρώσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά των αναπληρωτών, ΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΚ ΤΟΥΣ,  και να τα καταθέσουν στο Γραφείο Αναπληρωτών (Σαπφούς 44, 4ος όροφος), από τις 17/02/2021 έως τις 19/02/21. Στο φάκελο του υποψηφίου θα πρέπει να συμπεριληφθεί φωτοαντίγραφο της Πράξης Ανάληψης του.
 1. Τέταρτον : Να συμπληρώσουν και να αναρτήσουν στην πλατφόρμα του ΕΣΠΑ Invoices, τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο ανήκει ο/η κάθε αναπληρωτής/τρια, κάνοντας χρήση του ανάλογου υποδείγματος (ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΔΕ-COVID-19).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ :

Α) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το φάκελο των αναπληρωτών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας.

Β) Στα συνημμένα αρχεία που θα αποσταλούν στους διευθυντές σχολείων, εκτός από τα υποδείγματα των Πράξεων Ανάληψης, περιλαμβάνονται και τα εξής αρχεία :

 • Οδηγός υλοποίησης
 • Αποφάσεις προσλήψεων/τοποθετήσεων, ανά πρόγραμμα :
 • Excel με τα ονόματα των προσληφθέντων αναπληρωτών της περιοχής Δ.Ε. Α΄ Θεσσαλονίκης
 • Πρότυπα πράξεων ανάληψης (Παρακαλούμε για την πιστή αντιγραφή των κατά περίπτωση στοιχείων)
 • Υπόδειγμα Βεβαίωσης Πράξης INVOICES

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

2310 503733-4-5-7

Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο αρχείο