Οι αναπληρωτές καθηγητές Γενικής Παιδείας θα αναλάβουν υπηρεσία στην σχολική μονάδα που έχουν τις περισσότερες ώρες στις 9.00 π.μ. την Τρίτη 09-03-2021 ή την Τετάρτη 10-03-2021.

Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο αρχείο

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τοποθετήσεις_8-3-2021.xlsx)Τοποθετήσεις_8-3-2021.xlsx12 kB