ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΔΙΕΞΟΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ 6/09/2021 ΕΩΣ 10/09/2021.

   ΕΠΙΣΗΣ, ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΙΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ RAPID TEST Ή SELF TEST ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΣΑΣ ΥΠΕΥΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19: «Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει,ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται».

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΝΤΕΣ.zip)ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΝΤΕΣ.zip10050 kB