ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Δ/ΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Δ' ΦΑΣΗΣ ΕΕΠ ΕΒΠ 19-11-21

 

Παρακαλούνται οι διευθυντές όλων των σχολικών μονάδων, που οι τοποθετημένοι αναπληρωτές ΕΕΠ ΕΒΠ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,

θα κάνουν Πράξη Ανάληψης να προβούν

στις ακόλουθες ενέργειες κατά χρονολογική σειρά :

 • Πρώτον: -Να παραλάβουν τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι αναπληρωτές(σχετική νομοθεσία)

[Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης (αριστερά σε μόνιμη εγγραφή). Επίσης, σας επισυνάπτουμε τη σχετική λίστα στα αρχεία που σας αποστέλλουμε].

-Μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών,  να ενημερώσουν αμελλητί -διότι το αργότερο ως τις 14.00 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η επακόλουθη καταχώρηση των στοιχείων από τους αναπληρωτές- στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα Μyschool την ανάληψη υπηρεσίας των προσλαμβανομένων (Διαφορετικά δεν θα γίνει η πρόσληψή τους)- (σχετική νομοθεσία)

ΕΠΙΣΗΣ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΘΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΑΝ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΣ ΟΤΙ :

«ΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΠΩΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 14.00,  ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  anaplirotes.gov.gr ΝΑ ΣΥΝΑΦΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ anaplirotes.gov.gr ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΩΝ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (taxisnet). ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΚΑΙ ΑΜΕΛΛΗΤΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 • Δεύτερον: Να γίνειΠράξη Ανάληψηςστους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 25/11/21 ΚΑΙ 26/11/21) στο βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων, ακολουθώντας το υπόδειγμα Πράξης που θα τους αποσταλεί.

(Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ).

 • Τρίτον:ΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ- ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΚ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ. Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΚ ΘΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥκαι να τα καταθέσουν στο Γραφείο Αναπληρωτών (Σαπφούς 44, 4ος όροφος) –ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ -ΜΟΝΟ ΕΑΝ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΑΠΟ ΤΙΣ 29/11/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 30/11/2021.
 • Τέταρτον : Σύμφωνα με τον πίνακα τοποθετήσεων που επισυνάπτεται, οι διευθυντές ενημερώνουν τοmyschool ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ (ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ).
 • Πέμπτον : Οι αναπληρωτές ΕΕΠ ΕΒΠ αυτής της φάσης ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ INVOICES.
 • ΕΠΙΣΗΣ, ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΙΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣRAPID TEST ΉSELF TEST ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΣΑΣ ΥΠΕΥΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19: «Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου(βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει,ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται».

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ:

Στα συνημμένα αρχεία που αποστέλλονται στους διευθυντές σχολείων, εκτός από τα υποδείγματα των Πράξεων Ανάληψης, περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα αρχεία :

 • Excelμε τα ονόματα των αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ που τοποθετήθηκαν στις σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Α΄ Θεσσαλονίκης, με την απόφαση τοποθέτησης για την πράξη ανάληψης.
 • Υ.Α. Πρόσληψης
 • Πρότυπα πράξεων ανάληψης (Παρακαλούμε για την πιστή αντιγραφή των κατά περίπτωση στοιχείων)
 • Αποφάσεις τοποθέτησης
 • Λίστα με δικαιολογητικά αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Παρακαλούμε να δείτε τα συνημμένα αρχεία