ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ COVID-19

Ε' ΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

   ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ COVID-19 ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ Ε' ΦΑΣΗ (26-11-21) ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ την Τρίτη 30/11/2021, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Η ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ. ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ, ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 3Α, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16, ΤΟΥ Ν.3699/2008 (Α΄ 199) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 63 ΤΟΥ Ν. 4589/2019 (Α΄ 13). ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΜΕ SMS ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΟΠΣΥΔ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η Σ.Δ.Ε.Υ., ΟΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΟΠΣΥΔ. (ΦΕΚ 3785/13-08-2021, Τ.Β΄).

   Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

   Ακόμα, επισημαίνεται ότι ΟΣΟΙ προσληφθέντες αναπληρωτές θα απασχοληθούν για την παροχή  διαδικτυακής (σύγχρονης εξ αποστάσεως)  διδασκαλίας, ΘΑ υποχρεούνται να προσέρχονται κατά τις ώρες διδασκαλίας τους στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους,  προκειμένου να προσφέρουν τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες κάνοντας χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτει η σχολική μονάδα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ