ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ ΤΗΣ Πράξης:

«ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022»

2-12-2021

Παρακαλούνται οι προσληφθέντες αναπληρωτές/ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί (των οποίων τα ονόματα βρίσκονται σε κίτρινο φόντο) ΕΣΠΑ της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022»

Να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Ανατολικής Θες/νίκης (ΣΑΠΦΟΥΣ 44, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ) - κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή [β] πιστοποιητικού νόσησης, ή [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test που διενεργήθηκε εντός 48 ωρών πριν την προσέλευση - την Τρίτη 07/12/2021 (ΠΕ02 : 08:30-10:30 π.μ., ΠΕ03 : 10:30-11:30 π.μ., ΠΕ04/ΠΕ06 : 12:00-13:00 μ.μ. προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός) σύμφωνα με την Εγκύκλιο Έναρξης  της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2021-22, προσκομίζοντας το ΣΥΝΟΛΟ των απαιτούμενων δικαιολογητικών ΣΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΣΚΛΗΡΟ ΦΑΚΕΛΟ (επισυνάπτεται ο συμπιεσμένος ηλεκτρονικός φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΓΣΙΟΥ ΕΣΠΑ»). Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Ανατολικής Θες/νίκης την ίδια ημέρα. Γι’ αυτό παρακαλείστε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα της Δ/νσης μας για περαιτέρω ανακοινώσεις.

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

2310 503733-4-5-7

Παρακαλούμε να δείτε τα συνημμένα αρχεία