ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΑ-ΠΕ23 (ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ)

Ζ΄ ΦΑΣΗΣ (10-01-2022)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕ23 (ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ) ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ στις 10-01-2022 ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ την ΤΕΤΑΡΤΗ 12/01/2022, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Η ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ. ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, Ο/Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ/Α, ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 3Α, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16, ΤΟΥ Ν.3699/2008 (Α΄ 199) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 63 ΤΟΥ Ν. 4589/2019 (Α΄ 13). ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ/ΕΕΠ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΜΕ SMS ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΟΠΣΥΔ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η Σ.Δ.Ε.Υ., ΟΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΟΠΣΥΔ. (ΦΕΚ 3785/13-08-2021, Τ.Β΄).

   Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι/ΕΣ οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

   Τέλος, ΜΟΝΟ ΟΙ εκπαιδευτικοί  Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2021-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5136470 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022, ΟΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.

   ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ.