ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ COVID-19

Ζ΄ ΦΑΣΗΣ (12-01-2022)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ COVID-19 ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ στις 12-01-2022 ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/01/2022, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ, ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Η ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ. ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, Ο/Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ/Α, ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 3Α, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16, ΤΟΥ Ν.3699/2008 (Α΄ 199) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 63 ΤΟΥ Ν. 4589/2019 (Α΄ 13). ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ/ΕΕΠ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΜΕ SMS ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΟΠΣΥΔ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Η ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η Σ.Δ.Ε.Υ., ΟΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΟΠΣΥΔ. (ΦΕΚ 3785/13-08-2021, Τ.Β΄).

   Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι/ΕΣ οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

  

   ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ.