ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΑ-ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ-ΠΕ23 (ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ)

Ζ' ΦΑΣΗΣ (10-01-2022)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

1. ΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΑ-ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ-ΠΕ23 (ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ) ΤΗΣ Ζ΄ ΦΑΣΗΣ (10-01-2022) ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 14/01/2022 ΚΑΙ 17/01/2022. 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ, ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 8, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 104627/ΓΔ5/7-08-2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (Β΄ 3344).

2. ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.2, Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΑΜΕΛΛΗΤΙ ΣΤΟ MYSCHOOL ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ.

3. ΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΠΩΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 14.00,  ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ anaplirotes.gov.gr ΝΑ ΣΥΝΑΦΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ anaplirotes.gov.gr ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΩΝ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (taxisnet). ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΚΑΙ ΑΜΕΛΛΗΤΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

4. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.1599/1986 (Α΄ 75) ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ/ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Η ΜΕΛΟΥΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΥΤΗ. ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ/ΕΙΣΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΑ, ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

5. ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ/ΕΙΣΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ (PDF), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΦΕΚ 3785/13-08-2021, Τ.Β΄)

6. ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΑΦΟΥ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΠΙΟ ΠΑΝΩ, ΤΙΣ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ.

7.ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ- ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΚ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ. Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΚ ΘΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ.

8. Τέλος, ΜΟΝΟ ΟΙ εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2021-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5136470 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022, ΟΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ στο γραφειο πρωτοκολλου, 5ος οροφοσ-(για τυχον διευκρινισεισ σχετικα με τη δηλωση τοποθετησησ ,τμημα εκπαιδευτικων θεματων,4ος οροφοσ).

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310 503733-4-5-6-7

Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο αρχείο