ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΑ-ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ-ΠΕ23 (ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ)

Ζ' ΦΑΣΗΣ (10-01-2022)

Παρακαλούνται οι διευθυντές-τριες όλων των σχολικών μονάδων, που οι τοποθετημένοι αναπληρωτές/τριες, ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΑ-ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ-ΠΕ23 (ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ)

θα κάνουν Πράξη Ανάληψης να προβούν

στις ακόλουθες ενέργειες κατά χρονολογική σειρά :

 • Πρώτον: -Να παραλάβουν τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι αναπληρωτές/τριες(σχετική νομοθεσία)

[Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης (αριστερά σε μόνιμη εγγραφή). Επίσης, σας επισυνάπτουμε τη σχετική λίστα στα αρχεία που σας αποστέλλουμε].

-Μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών,  να ενημερώσουν αμελλητί -διότι το αργότερο ως τις 14.00 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η επακόλουθη καταχώρηση των στοιχείων από τους αναπληρωτές/τριες- στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα Μyschool την ανάληψη υπηρεσίας των προσλαμβανομένων (Διαφορετικά δεν θα γίνει η πρόσληψή τους)- (σχετική νομοθεσία)

ΕΠΙΣΗΣ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΘΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΑΝ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΝ ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΣ ΟΤΙ :

«ΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ-ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΠΩΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ/ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 14.00,  ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  anaplirotes.gov.gr ΝΑ ΣΥΝΑΦΘΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ anaplirotes.gov.gr ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΩΝ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (taxisnet). ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΟΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΚΑΙ ΑΜΕΛΛΗΤΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 • Δεύτερον: Να γίνειΠράξη Ανάληψηςστους/στις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς (ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 14/01/22 ΚΑΙ 17/01/22) στο βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων, ακολουθώντας το υπόδειγμα Πράξης που θα τους αποσταλεί.

(Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ).

 • Τρίτον:ΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ- ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΚ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ. Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΚ ΘΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥκαι να τα καταθέσουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (Σαπφούς 44, 5ος όροφος) –ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ -ΜΟΝΟ ΕΑΝ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ,  ΣΤΙΣ 18/01/2022 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 19/01/2022.
 • Τέταρτον: Να συμπληρώσουν και να αναρτήσουν στην πλατφόρμα τουΕΣΠΑInvoicesτη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΣΠΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΣΠΑ) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΕΣΠΑ. ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ INVOICES.
 • Πέμπτον : Σύμφωνα με τον πίνακα τοποθετήσεων που επισυνάπτεται, οι διευθυντές-τριες ενημερώνουν τοmyschool ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΝΤΕΣ/ΕΙΣΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ).
 • ΕΠΙΣΗΣ, ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΙΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣRAPID TEST ΉSELF TEST ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΣΑΣ ΥΠΕΥΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19: «Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου(βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει,ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται».
 • Τέλος, σας ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι ΜΟΝΟ ΟΙ εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2021-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5136470 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» ΘΑ παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 στο γραφειο πρωτοκολλου, 5ος οροφοσ-(για τυχον διευκρινισεισ σχετικα με τη δηλωση τοποθετησησ ,τμημα εκπαιδευτικων θεματων,4ος οροφοσ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ:

Στα συνημμένα αρχεία που αποστέλλονται στους διευθυντές-τριες σχολείων, εκτός από τα υποδείγματα των Πράξεων Ανάληψης, περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα αρχεία :

 • Excelμε τα ονόματα των αναπληρωτών που τοποθετήθηκαν στις σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Α΄ Θεσσαλονίκης, με την απόφαση τοποθέτησης για την πράξη ανάληψης.
 • Υ.Α. Πρόσληψης
 • Πρότυπα πράξεων ανάληψης (Παρακαλούμε για την πιστή αντιγραφή των κατά περίπτωση στοιχείων)
 • Υπόδειγμα Βεβαίωσης ΠράξηςINVOICES
 • Λίστα με δικαιολογητικά αναπληρωτών ΚΛΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΕΠ

Παρακαλούμε να δείτε τα συνημμένα αρχεία