Καλούνται:

  • οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας και ΕΑΕ, οι οποίοι πλεονάζουν από 12 ώρες και άνω και συμπεριλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα και
  • οι εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας και ΕΑΕ, της Διάθεσης ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένων και των μεταταγέντων

να υποβάλουν ηλεκτρονικά δήλωση προτίμησης τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2022-2023 στο σύνδεσμο 

https://srv-dide-a.thess.sch.gr/aitisi

ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.  Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί της Διάθεσης ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης και οι μεταταγέντες, που δεν έχουν κριθεί ως ειδική κατηγορία μετάθεσης και επιθυμούν, παρακαλούνται να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτή.

Το σύστημα θα είναι ανοιχτό για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις από σήμερα Τετάρτη 03-08-2022 έως και την Παρασκευή 05-08-2022  και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Μετά την οριστικοποίηση των αιτήσεων των εκπαιδευτικών ως τελική αίτηση θα ληφθεί υπόψη η πιο πρόσφατη. Οι αιτήσεις δεν χρειάζεται να αποσταλούν υπογεγραμμένες.

Πληροφορίες

Τμήμα εκπαιδευτικών θεμάτων: 2310 503753, 763, 727, 790

Τμήμα ΠΥΣΔΕ: 2310 503730, 731

Τμήμα πληροφορικής: 2310 503789

Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, ώστε να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της Υπηρεσίας μας στην ιστοσελίδα της srv-dide-a.thess.sch.gr/portal2/.


Παρακαλούμε να δείτε τα συνημμένα αρχεία