Το ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσ/νίκης, με την πράξη 41/12-9-2013 ορίζει αναπληρωτές των Δ/ντών

οι οποίοι θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες.

 

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο.