Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του συνημμένου αρχείου που τοποθετούνται να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία στις σχολ. μονάδες.

Περίοδος ενστάσεων : Παρασκευή 30-9-2016 έως Δευτέρα 3-10-2016 και ώρα 14:00

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο