Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί του συνημμένου πίνακα να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία στις σχολικές μονάδες στις οποίες τοποθετούνται.

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο