Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εξατομικευμένης στήριξης του συνημμένου πίνακα να προσέλθουν στο Τμήμα Αναπληρωτών  της  ΔΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης σήμερα 13-9-2017 στις 13:30 για την τοποθέτηση τους.

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο