Παρατηρήσεις όσον αφορά τον συνημμένο πίνακα οργανικών κενών γενικής παιδείας:

α)Για τα κενά ΠΕ89.01 του 14ου Εσπερινού ΕΠΑΛ: Το ένα από τα δύο κενά θα καλυφθεί κατά προτεραιότητα από εκπαιδευτικό του πρώην κλάδου ΠΕ18.28.

β) Το κενό ΤΕ02.02 του 14ου Εσπερινού ΕΠΑΛ ανακαλείται διότι καταχωρήθηκε από την υπηρεσία μας εκ παραδρομής

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία