Αναμόρφωση πίνακα οργανικών κενών Γενικής παιδείας μετά από τροποποίηση τοποθετήσεων

οργανικά υπεράριθμων στους κλάδους ΠΕ02,  ΠΕ04 και ΠΕ87.02

 

Παράταση προθεσμίας των δηλώσεων προτίμησης έως Τρίτη 12-6-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

(σε περίπτωση νέας αίτησης να σημειώνεται η λέξη “τροποποίηση” πάνω στην αίτηση)

 

Ως προς τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα ΓΕΛ στα κενά του κλάδου ΠΕ04, η τοποθέτηση θα γίνεται στην ειδικότητα που υπάρχουν οι περισσότερες  ώρες κενού

 

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο