ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΔΕ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Η΄ ΣΕ ΔΙΕΚ  ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥΣ,  ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ .

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο