Οι εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες

που τοποθετούνται οριστικά, την Παρασκευή 29-06-2018.

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία