ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Ως προς την τοποθέτηση της εκπ/κού ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ κλ. ΠΕ88.02

Περίοδος ενστάσεων ως τη Δευτέρα 21/10/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο