Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία.

Αιτήσεις-ενστάσεις εκπαιδευτικών  για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων θα γίνονται δεκτές έως τη Δευτέρα 29-6-2020 και ώρα 11:00 π.μ.