Όσοι εκπαιδευτικοί παραμένουν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και δεν έχουν τοποθετηθεί σε οργανικά κενά, θα παρουσιαστούν-συμμετέχουν στη θερινή υπηρεσία στη σχολική μονάδα της λειτουργικής τους τοποθέτησης. Σε περίπτωση που υπηρετούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, θα παρουσιαστούν-συμμετέχουν στη θερινή υπηρεσία της σχολικής μονάδας όπου έχουν τις περισσότερες ώρες, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς του συνημμένου πίνακα.

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο