Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο αρχείο.

Έναρξη διαστήματος υποβολής ενστάσεων επί του χαρακτηρισμού λειτουργικά υπεράριθμων, από Δευτέρα 14-09-20 έως Τρίτη 15-09-20 και ώρα 10:00 π.μ.