Οριστικοί πίνακες τοποθέτησης εκπαιδευτικών αποσπασμένων και εντός Γενικής Παιδείας και ΕΑΕ της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

Παρακαλούμε να δείτε τα συνημμένα αρχεία