Ανακοινοποίηση οριστικού πίνακα τοποθέτησης εκπαιδευτικών αποσπασμένων και εντός Γενικής Παιδείας της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο αρχείο