Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών  που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε σχολικές μονάδες ευθύνης μας προκειμένου να  αναλάβουν υπηρεσία στις 30-06-2021 και να πραγματοποιήσουν την θερινή τους υπηρεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΥΣΔΕ

Πληρ.: 2310503730, 2310503731

Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο αρχείο