ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΥΣΔΕ

Πληρ.: 2310503730, 2310503731

Παρακαλούμε να δείτε το συνημμένο αρχείο