Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας (ΔΔΕ Ανατολικής Θες/νίκης – Σαπφούς 44, 5ος όροφος), τη Δεύτερα 24/08/2020 και ώρα 12:00 για ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία.

Παρακαλείσθε να τηρήσετε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας λόγω COVID-19 (χρήση μάσκας και αποστάσεων ασφαλείας)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

  

1.- ΠΤΥΧΙΟ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ

2.- ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ( ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ) στοιχεία ταυτότητας που έχουν μεταβληθεί δηλώνονται υποχρεωτικά

     με υπεύθυνη δήλωση

3.- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  - ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟΥΣ  (αυτεπάγγελτη αναζήτηση

     αν δεν υπάρχει)

4.- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ( Εφόσον έχετε εντοπιότητα στην περιοχή

     διορισμού )

5.- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (Εφόσον έχετε συνυπηρέτηση στην περιοχή διορισμού)

6.- ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ :    Α) ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ Η ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

                                                         Β) ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

                                                         ΕΙΤΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΕΙΤΕ ΙΔΙΩΤΩΝ

7. – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΜΚΑ

8.- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Α΄ ( αυτεπάγγελτη αναζήτηση αν δεν υπάρχει)

9. - ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (το έντυπο χορηγείται από την ιστοσελίδα της ΔΔΕ

       Ανατολικής Θες/νίκης)

10.- ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ   (από βιβλιοπωλείο)    

Το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου τηρείται μετά το διορισμό του και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ατομική, οικογενειακή, περιουσιακή και υπηρεσιακή του κατάσταση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ορθό είναι να τηρείται και δεύτερο στο σπίτι.

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

1.- Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θες/νίκης για αναγνώριση του/των

     τίτλων

2.- Επισυνάπτονται ο μεταπτυχιακός ή ο διδακτορικός τίτλος. Επιπλέον, αν πρόκειται για τίτλο

   εξωτερικού πρέπει να προσκομίζεται η μετάφραση του τίτλου

     και η αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ - ΔΙΚΑΤΣΑ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

1.- Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θες/νίκης για αναγνώριση προϋπηρεσίας

2.- Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (ταξινομημένες ημερολογιακά)

 

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

 

  1. Το έντυπο “Στοιχεία νεοδιόριστου εκπαιδευτικού για τη μισθοδοσία”
  2. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τράπεζας    
  3. Κύρια ασφάλιση πριν την 1-1-1993 ( φωτοαντίγραφο μιας καρτέλας ενσήμων πριν

την 1-1-1993 ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα εφόσον υπάρχει)

  1. Βεβαίωση υπηρεσίας πριν την 1- 1- 2011 στον δημόσιο τομέα με οποιαδήποτε σχέση

εργασίας εφόσον υπάρχει

  1. Βεβαίωση πληρωμής κρατήσεων νεοδιόριστου υπέρ ΜΤΠΥ εφόσον ήσασταν μόνιμος δημόσιος

υπάλληλος πριν την ανάληψη υπηρεσίας

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης    
  2. Βεβαίωση φοίτησης τέκνων εφόσον σπουδάζουν και είναι 18-24 ετών
  3. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ για τέκνα με “σωματική ή πνευματική ανικανότητα”
  4. Πρωτόκολλο ορκωμοσίας   (θα δοθεί από τη τη Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θες/νίκης)
  5. Πράξη ανάληψης υπηρεσίας   (θα δοθεί από τη Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θες/νίκης)

 

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία