Μετά από ενημέρωση που είχαμε από το ΥΠΑΙΘ, η ιστοσελίδα υποβολής αιτήσεων μετάθεσης-οριστικής τοποθέτησης-βελτίωσης teachers.minedu.gov.gr θα δέχεται αιτήσεις και για τις δυο βαθμίδες εκπ/σης μέχρι και σήμερα 26/11/2019 στις 23:59.